یارالارین آخــــــار قانــــــــــی

 اید‌ر گـــلنـــاری  میــدانــــی


یارالارین آخــــــار قانــــــــــی

 

اید‌ر گـــلنـــاری  میــدانــــی

باجـون قربان باشــون هـانـــی

حسینیم وای حسینیم وای

 

 سینــون اوستـه یاران چـوخـدور

تمـــامـــــی نیــــزه و  اوخـــــدور

اوپــم بوســه یــری یــوخــدور

حسینیم وای حسینیم وای

 سـوسـوز الـده اولــن قــارداش

یـارالـــی  جــان وئــر‌ن قــارداش

هانــی  اول پیـره‌هــن قارداش؟

حسینیم وای حسینیم وای

 سن اولـدون دوشمنـون قالــدی

سنـــی اولـــدوردی  کـــام آلــدی

یــوزون  اوستـــه نـد‌ن ســالــدی

حسینیم وای حسینیم وای

 

گـــرک قـــان آغـلاسین زینـب

جـهــانــی داغـــلاسین زینــب

سنـه یاس ساخـلاسین زینـب

حسینیم وای حسینیم وای

 

باشــون یـــوخ ایشتیــاقونـدن

اوپـــم قــارداش دوداقـونــدن

اوپــوم قــوی مــن ایاقـونـــدن

حسینیم وای حسینیم وای

 

یتیــــر‌م نالـــه‌مـی عــرشــه

سینـون گـورر‌م دونـوب فــرشه

آیــاق رد ی ســالیب  نقشـــه

حسینیم وای حسینیم وای

 

بـولـود تک دولماییم  نئیلیــم

پریشــان اولمـــایم نئیلیــــم

باش آچیب  یولمــاییم نئیلیــم

حسینیم وای حسینیم وای

 

نـه بــی‌انصـافیـمـیش عــدوان

لبــاســـین  ائیلـیـیــــب تــالان

قـویــوبــدور نعشــوی  عــریــان

حسینیم وای حسینیم وای

 

ائدیــم قــوی قانیلــن‌ رنـگیـــن

بــو زلفیــم تــا تـاپـام تسـکیـن

تاپـام تسکیــن دگـل ممـکن

حسینیم وای حسینیم وای