charehjale

وبلاگ-کد لوگو و بنر
نسخه عمر ابن سعد

نسخه عمر ابن سعد

یازار : " تؤرک دیلینی اؤیره نین، چونکو اونلارین حاکمیتی چوخ اوزون سؤره جکدیر." پیامبر اکرم

+0 چره جلی

حر گوید ای ابتر
ای دلاور سوز اشید قویما حسین الدن
عوضنده نچه خلوارلعل مرجان ویرم
ای دلاورسوز اشید قویما یزیدی الدن
لشکره کوفه وشامه سنی سردار ایدرم
نچه خلوارعوضنده لعل گوهرویرم
حرگوید داوردور
یاذوم یزیده که حرکوفه نی خراب ایله دی
سُوزومه باخمادی بودم منه جواب ایله دی
یزید یاننه شتابله نامه یازارام
جواب نامه گلنجه قبروی بوردا قازارم
حر گوید جهانی ایستمم
عقلوی یق باشوه هوشیار اول
باغلا قلنجی بیلوه آتا سواراول
چالدورون طبل دهلو کوسی نه دوادور دوادور
حر گوید تازه غلافه
ای دلاور باشوه تاج زرافشان قورام
لشکره کوفه وشامه سنی سردار ایدرم
عباس اگرشیر اولا سن یری بیان سان
شمشیرایکی شیرین آراسین یاخشی آرالار
حر گوید البرزقافه
گرک عالمی شوریلن دودورام
علی اوغلنی تشنه کام الدرم
یزید لعینی بوگون شاد ایدم
یخوب خانه دینی بربادایدم
سالوب لرزیه چرخ نیلوفری
شهیدایلیم شبه پیغمبری
گرک گون مکانه طوفان سالام
امام زمان الدرم ری آلام
فرازایلیوب گویلره دود آه
علی اصغری الدورم بی کناه
حرگوید مطلب ندور
بوصحراده گوزیاشین عمان ایدم
جفا ایله یتمش ایکی قان ایدم
اوجالدام فلک طاقنه باشمی
قیرام سربسرعترتی هاشمی
حرگوید مطلب ندور
قلیوب قاسمون طوی اطاقین قرا
قصاصین آلوب بدردعوا ستیون
سالام قولارین تشنه عباسین
ایدوب قتل غارت آلام منصبی
اسیرایلیم بینوا زینبی
حرگوید یاابن سعد
ای دلاورمن جناب مصطفادن کچمشم
ساقی کوثرعلی المرتضی دن کچمشم
دین مذهبدن کنارم یوخ ایشم ایمانلن
دونمشم اسلامیدن خیرالنسادن کچمشم
گوزتکوب ابن زیادون خلعت زیباسینه
دولت وجاه جلال وشوکت دنیا سینه
عاشقم گویلم دوشوبدورملک ری سوداسینه
ملک ری دن اوتری اولدرم یوزمین امام
آخرتدن ال چکوب روزجزادن چکمشم
شمرگوید درنگه
بس نیلیوم ای شمرستم پرور دل تنگ
هرفوج قباقنده گورسن نچه سرهنگ
دورمشله کمربسته حسین قتلینه یک رنگ
بوبحربلا ایچنده دونوب جمله نهنگه
شمرگوید جنگه
فکرون ندورواضع سوله چوخ ایتمه غروری
بوهرزه دلین سالدی منیم باشمه شوری
یق عقلوی باشوا چوخ ایتمه زوری
سالما منی ای شمربوناموسیله تنگه
شمرگوید فرنگه
طغیان ایلمه بیربله بسدی توت آرام
بوطعنه دلون گتدی منیم قلبمه آرام
هیهات سنه من باش ارم ایلیم اکرام
مشگلدی ویرم لشکری سن تک جوی جفنگه
شمرگوید دل سنگه
ایتمه بیله تگلیفی منه ای اوزی قارا
سالما منی غوغایه چگیل دوراوکناره
آساندورمگرقصدایلمک آل عبایه
مشگلدورحسین چنگنه سن ورماقا چنگه
روم فرنگه
سن دیسن نیلوم ای کافرمطلق
حقی نجه من باطل ایدم باطلی من حق
اونلاردلیررهبر هردوسرا باعث خلق
پیغمبر عالین سالما آخربیله تنگه
شمرگوید صفدردی بو
آچ گوزون ای دل غافل بیله غفلت یردن
بیرهراس ایله گلن اوغالب حیدردن
سهل باخما بوایش شیرژیان جنگدی بو
بی هراس اولما اوعباس غضنفردن
آچ گوزون ای بشرعالمه سروردوراو
بلا فاصله
بیردم اویان خوابدن گورنه دلاوردی او
تاب ایلمز ضربتنه یوزمین لشکربو گون
وارث شیرخدا زاده حیدردی او
وعده ویروب خیمده سو آپارا اصغره
تشنه جگرزاده ساقی کوثردوراو
ماردگوید دلیران شام
ای کوفیان بوشیرمظفردور قویمیون
یوزمین قوشون دوام ایلمزضرب دستنه
عباس دورشجاع دلاوردورقویمیون
قاسم گوید مردمردانه جنگ
ای دلیرای سپه دارشام
تیکبدور بولشکر سنه گوزتمام
وارسان شجاعتده لاف گزاف
دولوب شهرتون قافدن نافی قاف
اولورمطلبون حاصل آن جامدن
گلورایل بوایل خلعتون شامدن
بوحرمت بوعزت بی سبب
کچرجسم وجاندان ریاست طلب
کوروسن که بونوجوان رشید
دوروب مردمردانه فرد و وحید
چگوب نعره لزهم نبرد آختارور
بلا فاصله
مصاف ایتمکه شیرمرد آختارور
حریف اولماقا یوخ بولشکرده تاب
مبارزاولوب سن اوزون ویرجواب
ازرق گوید آثارشیر
اوشاقدوربو نوجوان رشید
شجاعتده بی مثل دورهم وحید
اگرچگسه بیرنعره حیدری
سالارلرزیه چرخ نیلوفری
آلا اله قهریلین تیغ بلا
دولارقانلن عرصه ی کربلا
بلا فاصله
خیال ایتمه بیرطفلدورنی سوار
بودورنایب صاحب ذولفقار
سرشت رشادته مافی الخیرالارض
بولاراصلی جوهردور عالم عرضی
سنونده سرستنده ای بد نهاد
وار اولسه شجاعت گیدوب ایله آد
امام گوید قوجاقیمده
الا ای حرمله  بدکار
بودم گل دوربرابرده
فرات اوسته دنور قانه
قوجاقنده شکاری وار
حسیندورعالمه سرور
بلکه علی اصغرین اولدرسن

 


  • [ ]

  • دریافت کد فیدخوان