charehjale

وبلاگ-کد لوگو و بنر
الفبای رونی(رونیک) ترکی -اولین الفبای جهان

الفبای رونی(رونیک) ترکی -اولین الفبای جهان

یازار : " تؤرک دیلینی اؤیره نین، چونکو اونلارین حاکمیتی چوخ اوزون سؤره جکدیر." پیامبر اکرم

+0 چره جلی

الفبای رونی(رونیک) ترکی -اولین الفبای جهان

وجود کتیبه های ترکان باستان در همه تمدن های باستان جهان


خط رونی(رونیک)
اولین کتیبه های باستانی جهان با خط رونی(خط رمزگونه) نوشته شده اند.این خط گاهی بصورت نماد های تصویری(مصر باستان)  و گاهی هم بصورت الفبای رونیک باستان(futhark) است که این شکل الفبایی تکمیل شده همان تصویر ها هستند.نکته جالب این است که این کتیبه های رونی به شکل ابتدایی در تمامی تمدن های باستان وجود داشته اند.

تصویر1:کتیبه های گؤک تورک آخرین و تکمیل شده ترین شکل رونی

http://s5.picofile.com/file/8115555768/01Gok_turk.jpg

اولین نمونه های خط رونی
اولین نمونه های الفبای رونی در جهان در آسیا در کتیبه های ترکی 30000 ساله اولوکم یافت ده اند.نمونه های بعدی در منطقه قوبوستان و کلبجر جمهوری آذربایجان و کتیبه های ترکی اهر ایران و کتیبه های ترکی آسیای میانه یافت شده اند .این کتیبه ها به شکل ابتدایی الفبای رونی هستند و نیز همراه با  تصاویر رمز گونه -خط تصویری- هستند و به نوعی شروع کننده الفبای رونی بوده است که بعد ها در کتیبه های دیگر این خط تکمیل شده است.

تصویر2:کتیبه ی 30000 ساله ترکی پیش از تاریخ اولوکم

http://s5.picofile.com/file/8115555792/02ulukem_taziti.jpg


تصویر3:کتیبه ی ترکی باستان قوبوستان و کلبجر جمهوری آذربایجان

http://s5.picofile.com/file/8115555842/03Qobustan_Petroglyphs.jpg

 

تصویر4:کتیبه های ترکی باستان آسیای میانه

http://s5.picofile.com/file/8115555884/04altay.jpg

 

تصویر5:کتیبه های ترکی باستان اهر در ایران

http://s5.picofile.com/file/8115555926/05ahar_orkhun_katibe.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115555892/05ahar_meshkin_orkhun_yazit_002.jpg

 

پیش از این کتیبه ها ، کتیبه های دیگری هم بوده اند ولی در آنها فقط از خطوط تصویری استفاده شده اند ک هاین خطوط تصویر به نوعی منشا خط رونیک می باشند.از این گونه کتیبه ها می توان به کتیبه های ترکان پیش از تاریخ در کوه های آلتای و کتیبه های ترکی استان اصفهان در ایران اشاره کرد.

تصویر6:شکل اولیه طمغای At در کتیبه های ترکان باستان در استان اصفهان (طمغای At ترکی منشا حرف A الفبای لاتین)

http://s5.picofile.com/file/8115555968/06onder_giritli_isfahan_kaya_resimleri_019.jpg

 

تصویر7:روند تکمیلی طمغای At در کتیبه های بعدی ترکان  (طمغای At ترکی منشا حرف A الفبای لاتین)

http://s5.picofile.com/file/8115555976/07at_damgasi.jpg

 

http://s5.picofile.com/file/8115556018/07at_damgsi.jpg

 

اولین نمونه کتیبه های رونی اروپا مربوط به پروترکهای اسکاندیناوی(کتیبه kylver ) و اتروسک ها و وایکینگ ها می باشد.

تصویر8:کتیبه ی  kylver

http://s5.picofile.com/file/8115556076/08_Kylverstenen_2.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556042/08kylver_stone1.jpg

 

 

علت نامگذاری Futhark بر کتیبه های رونی اروپا
اروپاییان کتیبه های رونی را مربوط به اجداد خود می دانند ولی قادر به ترجمه و خواندن این آثار نیستند.در تلاشهایی که برای خواندن کتیبه ی  kylver اسکاندیناوی انجام شد به جمله ای بی معنی برخوردند که اولین کلمه ان به صورت Futhark بود.به همین دلیل به کتیبه های رونی اروپا Futhark می گویند.

تصویر9:ترجمه Futhark در کتیبه ی kylver

http://s5.picofile.com/file/8115556084/09futhark.gifالفبای یونانی و لاتین برگرفته از الفبای رونی ترکی
یونانیان و رومیان قدیم الفبای خود را با تغییر جزئی در الفبای رونی اتروسک ها و Futhark برگرفته اند و بعد ها اقوام آنگلوساکسون نیز با تقلید از این الفبا کتیبه هایی رو بر جا گذاشته اند.


آشکار شدن دروغ تاریخی اروپاییان
اروپاییان برای خواندن کتیبه های باستان Futhark تلاش های فراوانی کرده اند و برای خواندن این کتیبه ها به خیال خودشان شیوه خواندن از چپ به راست الفبای امروزی خودشان استفاده کرده اند که تا به امروز به نتیجه نرسیده اند.
پرفسور کاظیم میرشان Kazim mirşan ترک شناس و باستان شناس مشهور در مجمع باستان شناسان اروپا ترجمه چند صد کتیبه ی Futhark را با استفاده از خواندن این کتیبه ها با الفبای رونی ترکی باستان با طمغاهای پروترک ها با شیوه خوانش از راست به چپ ارائه کرد و پروترک بودن اقوام باستان اروپا را اثبات کرد و اروپاییان را به حیرت انداخت.

تصویر10:ترجمه ترکی کتیبه های Futhark

http://s5.picofile.com/file/8115556118/10kylver_turk.gif

 

تصویر11:نمونه های دیگری از رونی باستان اروپا و ترجمه ترکی یکی از انها

http://s5.picofile.com/file/8115556134/11runik.jpg

 

تصویر12:نمونه ی رونی باستان مشابه با سبک نوشته شده بر سنگ ایستاده مکعب مستطیل با کتیبه های گؤک تورک ها

http://s5.picofile.com/file/8115556150/12runi.jpg


این ترجمه ها در ان مجمع با دو واکنش مخالف و موافق روبرو شدند.از آن روز تلاش های باستان شناسان متعصب اروپایی مخالف با کاظیم میرشان برای بازگرداندن تاریخ از دست رفته خود با شدت دوچندان شروع شده و خوشبختانه یا بدبختانه تا به امروز به نتیجه نرسیده است.آخرین نمونه های خط رونی جهان

همانطور که اولین نمونه های خط رونی به ترکان در اولوکم باز میگردد آخرین و کاملترین شکل رونی نیز به تمدن گؤک تورک باز میگردد.از گؤک تورک ها کتیبه های فراوانی با خط رونی یافت شده است .

تصویر13:کتیبه های گؤک تورک

http://s5.picofile.com/file/8115556176/13gokturk.jpg

چون این کتیبه ها در دره اورخون orhun یافت شده اند اصطلاحا به کتیبه های رونی آسیا کتیبه های اورخون orhun می گویند.

تصویر14:کتیبه های گؤک تورک

http://s5.picofile.com/file/8115556192/14orhun_yazitlari.jpg


الفبای رونی ترکی پایه و اساس الفباهای باستانی جهان
خطوطی از جمله خط میخی و خط تصویری سومریان و خط تصویری مصریان و خط اتروسک های پروترک که خط یونانی و لاتین از ان گرفته شده و خط الفبای عربی از خط رونی ترکی گرفته شده اند.
حال به بررسی ریشه و منشا بودن رونی ترکی به الفباهای جهان می پردازیم.

طمغا چیست؟(Tamga  یا  Damga)

طمغا یا دامغا کوچکترین جز الفبای رونی ترکی و یا به عبارتی حروف الفبای رونی ترکی است.طمغا هم به شکل هجا است و هم به شکل حرف مثل حروف مقطعه عربی

تصویر15:مجسمه طمغاهای ترکان

http://s5.picofile.com/file/8115556226/15tamgalar.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556234/15tamgalar2.jpg

 

تصویر16:منشا برخی از طمغاها

http://s5.picofile.com/file/8115556268/16tamga.jpg

 

در ضمن هر طمغا دارای نمادی خاص است و سمبل چیزی نیز محسوب می شود.مثل طمغای As یا Az که در نام آذربایجان نیز بکار رفته است که سمبل هوش و خرد است.

تصویر17:طمغای As یا Az  در نام آذربایجان

http://s5.picofile.com/file/8115556284/17as_tamgasi.jpg

طمغا در گذر زمان در بین ترکان به معنی مهر نیز بکاررفته است.همانطوری که در بین ترکان ایران هر قبیله ترک دارای یک طمغا و مهر برای خود بوده است.خط تصویری مصر با منشا ترکی
طمغا ها دارای یک شکل تصویری-شکل ابتدایی طمغا- نیز بوده اند که در بین مصریان و سومریان بکار رفته اند.

تصویر19:طمغاهای مصری-ترکی با معنی انها در ترکی باستان

http://s5.picofile.com/file/8115556326/19misir_turk_tamgalari.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556350/19misir_turk_tamgalari2.jpg


تصویر طمغای اوچ üç ترکی در کتیبه های مصری
ریشه عدد سه در الفبای عربی و لاتین


http://s5.picofile.com/file/8115556376/19misir_turk_tamgalari3.jpgالفبای لاتین و یونانی دارای منشا ترکی
به اعتراف باستان شناسان اروپا الفبای لاتین و یونانی برگرفته از الفبای رونی اتروسک ها و وایکینگ ها -از پروترکهای اروپا- می باشد.در زیر چندین کتیبه  از اتروسک ها که بدست پرفسور میرشان kazim mirşan ترکی بودن انها اثبات و ترجمه شده امده است.

تصویر20:کتیبه های ترکی اتروسکها

http://s5.picofile.com/file/8115556384/20etrusk_turk.jpg

 

http://s5.picofile.com/file/8115556400/20etrusk_turk2.jpg


در تصاویر زیر منشا ترکی برخی حروف یونانی و لاتین که از کتیبه های اتروسک گرفته شده امده است

تصویر21:منشا ترکی الفبای لاتین و یونانی

http://s5.picofile.com/file/8115556418/21latin_turk_alphabet.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556426/21latin_turk_alphabet2.jpg

 

http://s5.picofile.com/file/8115556434/21latin_turk_alphabet3.jpg

 

تصویر22:کتیبه ای پروترک در یونان باستان

http://s5.picofile.com/file/8115556450/22yunan_uygarlgnda_trk_damgas_pelasglar.jpg

 

تصویر23:کتیبه ای ترکی در آناطولی(ترکیه ی امروزی)

http://s5.picofile.com/file/8115556484/23anatoli.jpg


در تصویر زیر ریشه ترکی الفبای وایکینگ ها و شباهت ان به الفبای اورخون امده است.

تصویر24:الفبای ترکی واکینگ ها

http://s5.picofile.com/file/8115556500/24vaiking.jpegریشه ترکی خط میخی و تصویری سومریان پروترک
امروزه با مطرح شدن چندین هزار لغت سومری با ریشه ترکی ، شکی در پروترک بودن سومریان نیست ولی در تصویر زیر چندنی طمغای خط میخی سومریان امده که توسط کاظیم میرشان تطابق سازی شده است.

تصویر25:خط ترکی سومری با منشا رونی ترکی

http://s5.picofile.com/file/8115556526/25sumerturk.jpgمنشا ترکی الفبای عربی
در شکل زیر منشا و ریشه حروف الفبای عربی در الفبای رونی ترکی امده است.

تصویر26:حروف الفبای عربی با ریشه ترکی

http://s5.picofile.com/file/8115556550/26arabturk.jpg


در شکل زیر شباهت فوق العاده لفظ جلاله در عربی با لفظ تانگری-خدا- در الفبای اورخون امده است.

تصویر27:شباهت لفظ جلاله در عربی با اورخون

http://s5.picofile.com/file/8115556584/27allah1.jpg


نکته قابل توجه دیگر وجود کتیبه های ترکی در مناطق عرب نشین است.
در یمن و عمان در اثار باقی مانده از قصر بلقیس کتیبه های ترکی بسیاری با الفبای رونیک به چشم میخورد.

تصویر28:کتیبه های ترکی عمان یمن قصر بلقیس

http://s5.picofile.com/file/8115556618/28yemen_turk_yazit.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556668/28yemen_turk_yazit2.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556684/28yemen_turk_yazit3.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556726/28yemen_turk_yazit4.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556768/28yemen_turk_yazit5.jpg

 

تصویر29:شکل اصلی حروف کتیبه های ترکی یمن و عمان

http://s5.picofile.com/file/8115556784/29yeman_buluntular_Trk_Tamgalar_Karlatrmas.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556842/29yeman_buluntular_Trk_Tamgalar_Karlatrmas2.gif


تصویر30:ریشه ترکی الفبای عبری

http://s5.picofile.com/file/8115556876/30ebri_turk.jpg


منشا ترکی الفبای چینی
الفبای چینی امروزی برگرفته از طمغاهای ترکی می باشد.بعلاوه به نوعی برگرفته از الفبای اورخون و اویغور می باشد.این مسئله در کتاب باستانی و ارزشمند ترکی آلتین یاروق و ایرک بیتیک کاملا مشهود است.

تصویر31:نمونه های چینی قدیم برگرفته از طمغاهای ترکان

http://s5.picofile.com/file/8115556918/31chin_turk_tamgasi.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115556976/31chin_turk_tamgasi2.jpg

 

تصویر32:کتاب آلتین یاروق و ایرک بیتیک

http://s5.picofile.com/file/8115556992/32irk_bitik_turk.jpg


لینکها:

کتیبه های رونی اسیا و اروپا
http://www.antalyaonline.net/futhark/Avrasya.htm

کتیبه Kylver
http://en.wikipedia.org/wiki/Kylver_Stone

ترکی بودن کتیبه های futhark
http://www.antalyaonline.net/futhark/

کاظیم میرشان
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kaz%C4%B1m_Mir%C5%9Fan


کتیبه های اورخون
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orhun_Yaz%C4%B1tlar%C4%B1

طمغا
http://en.wikipedia.org/wiki/Tamga
http://turkbilimi.com/?s=tamga

طوغرا-طغرا- مهر حکومتی

http://en.wikipedia.org/wiki/Tughra

سومریان پروترک
http://www.onturk.net/onturk-betik-sumerce-turkce-benzer-sozcukler.html

کتیبه های ترکی اتروسک ها
www.angelfire.com/tn3/tahir/trk93a.html‎

ریشه ترکی الفبای لاتین
The Turkic origin of Latin Alphabet
http://www.frmtr.com/kultur/583104-latin-alfabesinin-kokeni-turkce.html

ریشه ترکی الفبای یونان
http://www.bilinmeyenturktarihi.com/tag/yunanin-kokeni-on-turktur


وایکینگ ها
http://www.astroset.com/bireysel_gelisim/kadim/k28.htm


کتیبه های ترکی عربستان
http://turkbilimi.com/?p=11830
http://turkbilimi.com/?p=10297


یمن-بیلقیس
http://turkbilimi.com/?p=598
http://www.onturk.net/onturk-yazitlari-yemen.html


کتیبه های ترکی باستان در اناطولی-ترکیه
http://www.onturk.net/onturk-yazitlari-turkiye-kucuk-yazilikaya.html

http://www.onturk.net/onturk-betik-hititce-turkce-benzer-sozcukler.html


کتیبه های ترکان باستان در اصفهان
http://www.onturk.net/onturk-kaya-resimleri-isfahan.htmlhttp://s5.picofile.com/file/8115557018/Mediterranean_sea_alphabets.jpg

http://s5.picofile.com/file/8115557042/samsun_onturk_tamgalari_8.jpg

  • [ ]

  • دریافت کد فیدخوان